Znajdź informacje o wybranym aucie

Polityka prywatności

 § 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności serwisu EVO, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

 § 2. Definicje

 Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – Monza Publishing Polska sp. z o.o., z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zarejestrowanym w KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913378, numer REGON 389561748, numer NIP 527-296-54-41.
 2. Serwis – strona internetowa pod adresem www.evomagazine.pl oraz wszelkie jej podstrony;
 3. Strony – Administrator i Użytkownik;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.

 § 3. Ochrona danych osobowych 

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

§4. Uprawnienia Użytkownika

 1.  W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

 §5. Techniczna ochrona danych 

 1. Administrator wykorzystuje techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące prawo. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o odpowiednim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6. Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

  • „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  • "zabezpieczające" - służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • „funkcjonalne” - umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  • „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  • “integracyjne” - związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 6. Serwis wykorzystuje pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich, w ramach narzędzi, o których mowa w ust. 7. Takie pliki cookies mogą być wykorzystywane do ustalania, czy Użytkownik wyświetla określoną reklamę, lub zbierania informacji, o tym w jaki sposób Użytkownik reaguje na wyświetlane reklamy. 
 7. Korzystanie z plików cookies, o których mowa w ust. 6, może powodować zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, a w tym profilowanie. Wykorzystywanie tych plików może również wywoływać szeroko pojęte skutki prawne dla Użytkownika (np. automatycznie dopasowywać obniżki reklamowanych towarów) lub wpływać na niego w inny sposób. 
 8. Użytkownik poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję i przechodzę do serwisu” wyraża zgodę na na przetwarzanie jego danych osobowych, w sposób określony w ust. 9, a w tym na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach wykorzystania narzędzi, o których mowa w ust. 7, przez podmioty je dostarczające. 
 9. Przetwarzanie danych, w sposób określony w ust. 9 odbywa się w oparciu o art 22 ust. 2 lit a i c RODO i dokonywane jest w celu: spersonalizowania reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam; pomiaru wydajności treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszanie produktów oraz funkcji specjalnych takich jak: użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych i aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji.
 10. Użytkownik ma świadomość, że brak zgody na wykorzystanie plików cookies, o których mowa w ust. 7, skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Serwisu. 
 11. Użytkownikowi przysługują prawa, o których mowa w § 4, w stosunku do przetwarzania jego danych osobowych w sposób określony w ust. 9. W szczególności przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe Użytkownika, o których mowa w ust. 6, przetwarzane będą przez czas przechowywania plików cookies, w sposób określony w ust. 2.
 13. Dostawcy narzędzi, o których mowa w ust. 7, mają siedziby na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza jego terenami. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator weryfikuje, aby podmioty mające siedzibę poza tym obszarem dawały gwarancję ochrony danych osobowych.

 §7. Logi

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

  • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony z której nastąpiło wywołanie żądania do serwera (referer link);
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
  • Logi aplikacji - służące monitorowaniu poprawności działania aplikacji, akcji użytkowników i połączeń z zewnętrznymi serwisami celem utrzymania niezawodności usług oraz szybkiej reakcji na występujące błędy
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§8. Kontakt

 1.  Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

Zapis do newslettera

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w formularzu newslettera. Administratorem danych osobowych jest  Monza Publishing Polska sp. z o.o., z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913378, numer REGON 389561748, numer NIP 527-296-54-41, e-mail: [email protected].  Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania w ten sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.